Vyrobené na Slovensku

O spoločnosti

Spoločnosť FILTEX SK, spol. s r.o. vznikla v roku 1999 ako spoločnosť zameraná na výrobu, dodávku a montáž filtračných elementov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou veľkej časti odlučovacích zariadení v oblasti priemyselnej filtrácie vzdušnín a spalín.

Náplňou a základnou činnosťou našej spoločnosti je výroba náhradných textilných filtračných elementov pre odlučovacie zariadenia tuhých, ako aj plynných znečisťujúcich látok.

Od roku 2020 sme sa vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s rozšírením akútneho infekčného ochorenia COVID-19 rozhodli rozšíriť našu výrobu o osobné ochranné prostriedky dýchacieho ústrojenstva. Tak ako v oblasti priemyselnej filtrácie, tak aj pri výrobe ochranných jednorazových rúšok sa naším zákazníkom vždy snažíme ponúknuť len tu najvyššiu možnú kvalitu.

Vieme, že kvalitnú filtráciu dokáže poskytnúť jedine kvalitný a vhodne zvolený materiál a pri výrobe ochranných rúšok tomu nie je inak. Aj preto naše ochranné jednorazové rúška vyrábame iba z najkvalitnejších materiálov. Jedným z takýchto materiálov v našej ponuke je nepochybne materiál AntiMicrobe Web R, ktorý ponúka Nano-vláknovú vrstvu, ktorá vytvára vysokoúčinnú bariéru proti vírusom, baktériám, plesniam a prachovým časticiam.  

Pracovníci našej spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyselnej filtrácie spalín, ako aj ostatných znečistených vzdušnín pre zabezpečenie ochrany čistoty ovzdušia vo väčšine výrobných odvetví, akými sú napr.: energetika, spaľovanie odpadov cementárne, vápenky, výroba stavebných hmôt, chemický priemysel, sklárska a keramická výroba, strojárstvo, výroba živičných zmesí, oceliarsky priemysel, zlievarne, spracovanie neželezných kovov, papierensky priemysel, ťažba uhlia a kameňa, výroba a spracovanie dreva, výroba sadzí, spracovanie celulózy, potravinársky priemysel , atď.